Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

4 Aralık 2014 Perşembe

Cuma Gününün Fazileti

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"(Cum'a) namazı kılınınca yeryüzüne dağılınız, Allah'ın fazlından rızık arayınız. Allah'ı (her iş yaparken) anınız ki, (dünya ve âhiret saâdetine kavuşup) kurtulasınız."
(Cum'a sûresi, âyet: 10)

Cuma günü büyük bir gündür. Yüce Allah İslâm dinini onunla süslemiş ve bu günü yalnız Müslümanlara vermiştir. Cuma günü ezan okunduğu vakitten cuma namazı kılıncaya kadar dünya işi ve cumaya engel olan her şeyle uğraşmak haram kılınmıştır.

Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Cum'a günü üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısıdır. O gün Hz. Adem yaratılmış, o gün Cennet'e konulmuş ve yine o gün Cennet'ten çıkarılmıştır."

"Kim güzelce abdest alır, sonra Cuma'ya gelip hutbeyi dinlerse, üç gün fazlasiyle, o Cumadan öbür Cumaya kadar geçen zamandaki günahları bağışlanır. Elini bir şeye sürtmek sûretiyle meşgul olur veya hutbeyi dinlemezse hoş bir iş yapmamış olur."

"Beş vakit namazlar, sonraki haftaya kadar; Cum'a, gelecek yıla kadar; Ramazan ayı, küçük günahlardan kaçınıldığı takdirde, aralarındaki hatalar için kefarettirler."

"Bir topluluk, ya Cum'a namazlarını terketmekten kaçınır, veya Allah onların kalblerini mühürler de şaşkınlardan olurlar."

"Sizden biriniz Cuma'ya gelecek olduğu zaman boy abdesti alsın."

"Cuma için boy abdesti almak. Büluğ çağına etmiş herkese vacibtir."

"Bir kimse Cuma günü abdest alırsa iyidir, boy abdesti alırsa daha iyidir."

"Bir kimse Cuma günü boy abdesti alır, iyice temizlenir, yağlanır, güzel kokular sürünür de camiye gelir ve iki kişi arasını ayırmadan kendisine farz olunan namazları kılar, sonra da imam hutbe okuduğu zaman susarsa, o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki günahları bağışlanır."

"Bir kimse Cuma günü boy abdesti alıp ilk saatte camiye giderse, bir deve kurban etmiş gibidir. İkinci saatte giden, bir inek, üçüncü saatte giden, boynuzlu koç; dördüncü saatte giden; tavuk, beşinci saatte giden de; bir yumurta sadaka vermiş gibidir. İmam minbere çıktığı zaman melekler hazır olur ve hutbeyi dinlerler."

"Cuma gününde bir saat vardır ki, bir müslüman namazda iken o saate rastlar da Allah'tan bir şey isterse, şüphesiz Allah onun istediğini verir."

Allah'ın Resûlü, bu saatin bir andan ibâret olduğunu da eliyle işaret etti.

"Sizin en fazîletli günlerinizden biri Cuma günüdür. Cuma günü bana bolca salât u selâm getiriniz; çünkü sizin salâtınız bana ulaştırılır."

Peygambere Salavat Getirmenin Faziletleri İçin Tıklayınız
Meleklerin Beytül Mamur'daki Cuma Namazı İçin Tıklayınız

0 yorum:

Yorum Gönder