Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

8 Temmuz 2014 Salı

Peygambere Salavat Getirmenin Faziletleri

Peygambere salavat getirmek, birçok fazileti olan faydalı bir ameldir. Aşağıda, hadisler ve açıklamaları ışığında salavat getirmenin faydalarını bulacaksınız...

Yüce Allah buyuruyor ki:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e salâtü selâm getirirler. Ey iman edenler! Siz de O'na salâtü selâm getirin ve kendisine tam bir teslimiyet içinde selâm verin."
( Ahzâb sûresi, âyet: 56)

Peygamberimiz diyor ki:

Yüce Allah (c.c.) bir melek yaratarak kabrimin başına dikmiş ve O'nu kıyamete dek bütün yaratıkların getirdikleri salâtü selâmları bana iletmekle vazifelendirmiştir.

Ümmetimden biri bana salâvat getirdiğinde melek sahibinin ve babasının adını bana şöyle iletir: "Ey Muhammed! Falan oğlu filan sana salâvat getirdi."

Yanında bulunan sahabiler Peygamber'e sorarlar: "Ey Allah'ın elçisi! ( şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e salâtü selâm getirirler ( Allah kelâmının gerçek manası nedir, bize söyler misiniz?"

Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: "Bu husus, Allah'ın gizli bilgisine ait bir konudur. Eğer sormasaydınız, söylemeyecektim. İşin iç yüzü şudur: Yüce Allah (c.c.) sırf benim için iki melek vazifelendirmiştir. Yanında adım anılıp da bana salâtü selâm getiren mümine bu iki melek Allah'tan mağfiret dilerler, diğer melekler de "âmin" deler.
( Ebu Mes'ud )

Peygamberimiz diyor ki:

Her dua edildiğinde dua ile gök arasında bir perde gerilir. Dua eden kimse Peygamber'e salâtü selâm getirmedikçe perde kalkmaz. Kişi Peygamber'e salâvat getirdiğinde perde ortadan kalkar ve dua da Allah katına yükselir. Eğer salâvat getirmezse dua geri döner.


***

Salavatın birçok çeşidi vardır. Genel olarak kullanılan salavat şudur: 

"Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidinâ Muhammed."

***

Bunlara da göz atabilirsiniz:


0 yorum:

Yorum Gönder