Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

31 Ocak 2012 Salı

PH Nedir?

PH nedir?
PH suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade eder. Saf su H+ ve OH- iyonları açısından dengededir ve PH değeri 7'dir. PH, H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri (örn; fenolfitalein) ile ölçülebilir.
Örneğin asidik sıvıların hidrojen iyon sayısı yüksektir ve PH değeri 7 den küçüktür. Bazik olan alkali sıvıların hidroksil iyon sayısı yüksek olup, PH değerleri 7 den büyüktür.
PH < 7 ise ortam asidiktir PH > 7 ise ortam baziktir.
PH değeri 6,5 ile 9,5 arasında olmalıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder