Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

30 Eylül 2011 Cuma

Kurbanın Vücubu (Soru - Cevap)

SORU: Kurban kimlere vaciptir?
 CEVAP: Kurban zengin ve mukim olan her Müslüman erkek ve kadına vaciptir(Şafiilere göre, kurban bayramı günlerinde kendisinin ve aile fertlerinin nafakasından arta kalan para veya mal ile kurban satın alma imkanına sahip olan kimsenin kurban kesmesi sünnettir. Kurbanın sünnet olması için nisap şartı aranmadığı gibi, mukim olma şartı da aranmaz.)

 SORU: Zengin kime denir?
 CEVAP: Zengin, borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka 20 miskal (80.18 gr.) altın veya bu değerde para ya da mala sahip olan kimseye denir. Kurban ile zekâtın nisâbı aynı olmakla beraber, kurban nisâbında malın artıcı olması (Para veya ticaret malı gibi) ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz (Fıkıh kitaplarımızda 200 dirhem (561gr.) gümüşe veya bu değerde mala sahip olanların da kurban kesmelerinin vacip olduğu belirtilir. Ancak bugünkü şartlarda gümüş nisabıyla kurban almak mümkün olmadığından bunu zikretmedik).

 SORU: Temel ihtiyaçlar nelerdir?
 CEVAP: Kişinin oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, binek, meslek aletleri ve benzerleri,  temel ihtiyaçların başlıcalarıdır.
 
 SORU: Mukim kime denir?
 CEVAP: Mukim, kurban kesme günlerinde ailesinin ikamet ettiği yerde bulunan veya seferde bulunduğu yerde en az 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimseye denir. Kurbanı temin etmek, kesmek ve etini değerlendirmekte güçlük olduğu için zengin de olsa misafire (Misafir, en az 90 km.'lik bir yolculuğa çıkan ve vardığı yerde 15 günden az kalmaya niyet eden kimseye denir) kurban kesmek vacip kılınmamıştır. Fakat misafir isterse nafile olarak kesebilir.

 SORU: Kişinin doğup büyüdüğü ve seferi sayılacak mesafede bulunan yere gidip keseceği kurbanın hükmü nedir?
 CEVAP: Kişinin orada evi veya akarı(Bağ, bahçe, arazi gibi) yok ise keseceği kurban ittifaken nafiledir. Evi veya akarı var ise, kurbanın hükmünde ihtilâf edilmiştir. Bir görüşe göre nafile, diğer bir görüşe göre vaciptir. Birinci görüş daha ağırlıklıdır. Bu ihtilâflar kişinin bu durumlarda misafir veya mukim olmasına dayanır 

 SORU: Misafir olan kişinin ikamet ettiği yerde vekâleten kestireceği kurbanın hükmü nedir?
 CEVAP: Misafir olan kişinin ikamet ettiği yerde vekâleten kestireceği kurban nafiledir. 

 SORU: Mukim olan kişinin seferi mesafe- de bulunan bir yerde vekâleten kestireceği kurbanın hükmü nedir? 
 CEVAP: Mukim olan kişinin seferî mesafede bulunan bir yerde vekâleten kestireceği kurban vaciptir.
 Bu iki meselede de kurbanın kesileceği yere değil, kurban sahibinin mukim veya misafir oluşuna itibar edilir.

 SORU: Misafir olan kişi kurban kestikten sonra kurban kesme günlerinde mukim duruma gelirse tekrar kesmesi gerekir mi?
 CEVAP: Hayır, misafir kurban kestikten sonra bayram günlerinde mukim duruma gelirse tekrar kesmesi gerekmez

 SORU: Kurbanın vacip olması için akıl ve buluğ şart mıdır?
 CEVAP: Kurbanın vacip olması için İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göre akıl ve buluğ şart değildir. Bundan dolayı zengin olan bir çocuğun veya bir akıl hastasının malından babasının veya velisinin kurban kesmesi gerekir. Bu kurbanın etinden yalnız çocuk veya akıl hastasının kendisi yiyebilir. Etin geri kalan kısmı da, elbise vs. gibi bilfiil yararlanabilecekleri bir şeyle değiştirilebilir. Fakat İmam Muhammed' e göre kurbanın vacip olabilmesi için akıl ve buluğ şarttır. Fetva da buna göredir. Bu yüzden çocuğun veya delinin malından kurban kesilmesi gerekmez(Şafiilere göre de kurbanın sünnet olması için akıl ve buluğ şarttır).

0 yorum:

Yorum Gönder