Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

30 Eylül 2011 Cuma

Kurbanın Tanımı (Soru - Cevap)

 SORU: Kurban nedir?
 CEVAP: Kurban lügatta (Sözlükteki anlamı) yaklaşmak; ıstılahta (İlmi manada (terim olarak)) ise, Allah'a manen yaklaşmak maksadıyla kurban bayramı günlerinde kesilen hayvana verilen addır.

 SORU:  Kurban ne vakit meşru kılınmıştır?
 CEVAP: Kurban, hicretin ikinci yılında Medine'de meşru kılınmıştır. Meşruiyeti, Kitap, Sünnet ve İcmâ ile sâbittir.

 SORU: Kurbanın meşrûiyetinin hikmeti nedir?
 CEVAP: Kurbanın meşruiyetinin hikmeti, Yüce Allah'ın nimetlerine karşı şükretmek, hak yolunda fedakârlıkta bulunmak, maddi imkânları el vermeyen kimselerin belli zamanlarda da olsa et yemelerini sağlamak, bunun sonunda sevaba ermek ve bir takım belâlardan korunmak gibi birçok dinî, ahlakî ve ictimaî hedeflere ulaşmaktır. Kurban, aynı zamanda İslâm'daki sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzel örneklerinden biridir.

 SORU: Kurban ibadetinin tarihi nereye dayanır?
 CEVAP: Kurban ibadetinin tarihi oldukça eskidir. Bugünkü şekliyle Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'e dayanır. Hz. İbrahim bir ara oğlu İsmail'i kurban ettiğini rüyasında görür ki, bu ilahî vahydir. Hz. İbrahim, durumu oğluna açıklar, oğlu İsmail de buna hazır olduğunu bildirir. Bunun üzerine Hz.İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanırken Cenab-ı Hak onların bu samimiyet ve teslimiyetlerinden dolayı İsmail'e bedel olarak bir  koç gönderir, Hz. İbrahim de İsmail'in yerine onu kurban eder.
 Konu ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de meâlen şöyle buyrulur; (Hz. İsmail) babası (İbrahim a.s.) ile beraber yürüyüp gezecek çağa gelince:
 - Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün ne dersin? dedi. (Hz. İsmail de) :
 - Babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşaallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.
 Her ikisi de teslim olup (babası oğlunu) şakağı üzerine yatırınca:
 - Ey İbrahim! rüyayı doğruladın. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü bu, gerçekten çok açık bir imtihandır, dedik.
 Biz, oğlunun yerine ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Geride gelecekler arasında ona (iyi bir ün) bıraktık. "İbrahim'e selâm" dedik. Biz, muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandır."(Saffat, 102-111).

SORU: Kurban kesmenin hükmü nedir? 
CEVAP: Kurban kesmek vaciptir.(Şafilere göre kurban kesmek müekked bir sünnettir.)

 SORU: Kurbanın vacip olmasının delili nedir?
 CEVAP: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" (Kevser, 2)meâlindeki âyet-i kerime ile "Hali vakti yerinde olup kurban kesmeyen namazgâhımıza yaklaşmasın"(es-Sünen,İbn Mace, 2/1044) anlamındaki hadis-i şerif, kurbanın vacip olmasının birer delilidir.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Ço güzel olmuş teşekkür ediyorum.Ellerinize sağlı.

Yorum Gönder