Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

30 Eylül 2011 Cuma

Kurbanın Rükünleri (Soru - Cevap)

SORU: Kurbanın rükünleri nelerdir?
 CEVAP: Kurbanın yalnız bir rüknü vardır, oda kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kesmektir. Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini fakire vermekle kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz.

 SORU: Kurbanın sahih olmasının şartları nelerdir?
 CEVAP: Kurbanın sahih olmasının şartları şunlardır:
 1- Kurban edilecek hayvanın kusursuz olması,
 2- Vaktinde kesilmiş olması.

 SORU: Bir hayvanın kurban edilmesine engel olan kusurlar nelerdir?
 CEVAP: Kurbana engel olan kusurların başlıcaları şunlardır:
 1- Hasta olduğunun açıkça belli olması,
 2- Kemikleri içinde iliği kalmayacak kadar zayıf olması,
 3- İki veya bir gözünün kör olması,
 4- Aksak ayağını yere basıp kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olması,
 5- Dişlerinin çoğunun düşmüş olması, 
 6- Kulağının veya kuyruğunun yarısından fazlasının kopmuş veya kesilmiş olması,
 7- Boynuzlarının bir veya ikisinin kökünden kesilmiş olması,
 8- Koyunda bir, sığırda iki meme ucunun kopmuş olması,
 9- Kuyruğunun veya kulaklarının doğuştan olmaması, 
 10- Burnunun kesilmiş olması,
 11- Yalnız pislik yemiş olması(Usulüne göre hapsedilirse kurban edilebilir).
 12- Dilinin çoğunun kesilmiş olması.
 Ancak kurbanlık hayvanın şaşı, uyuzlu ve deli olmasında, kulaklarının delinmiş veya yarılmış ya da ucundan kesilip sarkık bir halde bulunmasında, cinsel organlarının bulunmamasında veya burulmuş bir halde bulunmasında bir sakınca yoktur(Şafiilere göre uyuzlu, az da olsa kulağı veya kuyruğu kesilmiş olan hayvan kurban edilmez. Ancak doğuştan kuyruğu olmayan hayvan kurban edilebilir).

 SORU: Kurban etmeye mani olan kusurlar ne ile belirlenmiştir?
 CEVAP: Bu kusurlardan dört tanesi (apaçık hastalık, zayıflık, körlük ve topallık) hadisle belirlenmiştir. Diğerleri de bunlara kıyas edilmek suretiyle müçtehitlerce eklenmiştir ki, bunlar da onların ayarında veya daha kötü kusurlardır.

 SORU: Zengin kimsenin satın aldığı kurbanlıkta belirtilen kusurlardan biri sonradan meydana gelse yerine başkasını alıp kesmesi gerekir mi?
 CEVAP: Evet, bu durumda zenginin onun yerine başkasını alıp kesmesi gerekir.

SORU: Fakir kimsenin satın aldığı kurbanlıkta kusurlardan biri sonradan meydana gelse, yerine başkasını alıp kesmesi gerekir mi?
 CEVAP: Hayır, fakir kimsenin bunun yerine başka bir hayvan alması gerekmediği gibi böyle kusurlu bir hayvanı alıp kesmesi de yeterlidir(Şafiilere göre fakirin kusurlu bir hayvanı alıp kurban olarak kesmesi caiz olmadığı gibi sonradan kusurlanan bir hayvanı kesmesi de caiz değildir). Çünkü bu kurban o fakir için bir nafiledir. Nafilelerde ise genişlik ve kolaylık vardır.

SORU: Kurbanlık hayvan, kesim esnasında kusurlanırsa yerine başkasını almak  gerekir mi?
 CEVAP: Hayır, bu durumda zengin olsun fakir olsun yerine başkasını almak gerekmez(Şafiilere göre kesim esnasında da olsa kusurlanan bir hayvan kurban için geçerli olmaz).

SORU: Kurbanlık hayvanda bulunması mekruh olan kusurlar nelerdir?
 CEVAP: Kurbanlık hayvanda bulunması mekruh olan başlıca kusurlar şunlardır:
 1- Yaşlılık sebebiyle sütten veya dölden kesilmiş olması,
 2- Kulağın yarılmış veya delinmiş olması, 
 3- Yeni doğurmuş olması,
 4- Gebe olması (doğumu yakın olan)

SORU: Zengin kimsenin satın aldığı kurbanlık hayvan ölse yerine başkasını alması gerekir mi?
 CEVAP: Evet, zengin kimsenin satın aldığı kurbanlık hayvan ölse, yerine başkasını alması gerekir.
 
 SORU: Fakir kimsenin satın aldığı kurbanlık hayvan ölse, yerine başkasını alması gerekir mi?
 CEVAP: Hayır, fakir kimsenin satın aldığı kurbanlık hayvan ölse yerine başkasını alması gerekmez.

SORU: Zengin kimsenin satın aldığı kurbanlık hayvan çalınsa veya kaybolsa, yerine başkasını kestikten sonra bulunsa onu da kesmesi gerekir mi?
 CEVAP: Hayır, zengin kimsenin bu durumda onu da kesmesi gerekmez. Çünkü kurban kesme yükümlülüğünü yerine getirmişti.

SORU: Fakir kimsenin satın aldığı kurban çalınsa veya kaybolsa, yerine başkasını kestikten sonra bulunsa onu da kesmesi gerekir mi?
 CEVAP: Evet, fakir kimsenin bu durumda onu da kesmesi gerekir. Çünkü fakirin kurban niyetiyle satın aldığı hayvan kurban olmak üzere belirlenmiştir. Kendisine vacip olmadığı halde bunun kurban olmasını kendine gerekli kılmıştır.

SORU: Zengin bir kimsenin kurban için aldığı hayvanı satması caiz midir?
 CEVAP: İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre, zengin bir kimsenin kurban için aldığı hayvanı satması kerahetle caizdir. Bu durumda yerine benzerini veya daha iyisini alıp kurban eder. İmam Ebu Yusuf'a göre, kurban niyetiyle alınan hayvanı satmak caiz değildir.

SORU: Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle aldığı hayvanı satması caiz midir?
 CEVAP: Hayır, fakir bir kimsenin kurban niyetiyle satın aldığı hayvanı satması caiz değildir. Çünkü fakirin bu amaçla aldığı hayvan kurban olarak belirlenmiştir(Şafiilere göre zengin veya fakirin kurban niyetiyle aldığı hayvanı değiştirmesi veya satması caizdir. Ancak kişi "bu kurbanımdır" veya "bunu kurban edeceğim" derse, kurban olarak belirlenmiş olacağından caiz olmaz).

SORU: Kurban niyetiyle satın alınan bir hayvanın satışı caiz olursa değiştirilmesi de caiz olur mu?
 CEVAP: Evet, kurban niyetiyle alınan bir hayvanın hangi hallerde satılması caiz ise değiştirilmesi de o hallerde caiz olur. Hangi hallerde satılması caiz olmazsa, değiştirilmesi de o hallerde caiz olmaz.

SORU: Kurbanlık hayvan kesilmeden önce doğursa, yavrusunu da kesmek gerekir mi?
 CEVAP: Evet, bu durumda yavrusunu da kesmek gerekir. Çünkü yavru anasına bağlıdır. Eğer yavru kesilmeyip satılırsa parasını sadaka olarak vermek gerekir.

0 yorum:

Yorum Gönder