Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

30 Eylül 2011 Cuma

Kurbanın Eti (Soru - Cevap)

SORU: Kurbanın eti nasıl değerlendirilir?
 CEVAP: Kurbanın etinin tamamını fakire sadaka olarak vermek veya kendisi ve çocukları için alıkoymak caiz ise de, uygun olan kurban etini üçe ayırıp, bir kısımını fakirlere sadaka olarak dağıtmak, bir kısımını zengin de olsa komşu ve yakınlara ikram etmek, bir kısmını da evine ayırmaktır(Şafiilere göre az da olsa kurban etinden bir miktarının fakire çiğ olarak tasadduk edilmesi şarttır).
 Eğer kurban kesenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısı fazla ve maddi durumu da orta halli ise kurban etinin tamamını onların yemesi için  alıkoyması müstahaptır.

 SORU: Kurban etinin Müslüman olmayana verilmesi caiz midir?
 CEVAP: Evet, kurban etinin zımmî olsun harbî olsun(Zımmı: İslâm ülkesinin Müslüman olmayan vatandaşı, Harbı: İslâm olmayan ülkenin Müslüman olmayan vatandaşı) Müslüman olmayana bağış olarak verilmesi caizdir.

 SORU: Kurban etinin nakli caiz midir?
 CEVAP: Kurbanın kesildiği beldeden başka bir yere nakledilmesi tenzihen mekruhtur. Ancak kişinin hısımlarına veya daha muhtaç olanlara göndermesinde sakınca yoktur.
 Yenmesi Caiz Olmayan Kısımlar
 
 SORU: Kesilen hayvanın yenmesi caiz olmayan kısımları hangileridir?
 CEVAP: Kurban olsun olmasın kesilen hayvanın yenmesi caiz olmayan kısımları şunlardır:
 1- Akan kanı,
 2- Erkeklik organı,
 3- Dişilik organı,
 4- Yumurtaları,
 5- İdrar torbası (mesane),
 6- Güddesi,(Deri ile et arasında meydana gelen şişkinlik, beze)
 7- Öd kesesi(Kanın yenmesi haram, diğerlerinin yenmesi ise mekruhtur).
 Ortak Kesilen Kurban Etinin Taksimi
 
 SORU: Ortak kesilen kurbanın eti nasıl taksim edilir?
 CEVAP: Deve veya sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde, etleri ortaklar arasında tartılarak eşit bir şekilde taksim edilmelidir. Göz kararı ile taksim etmek caiz değildir. Çünkü bu cinsin cinsle değişmesi hükmünde olduğu için fazlalık faiz olur. Ancak baş, deri ve ayaklardan bir şeyler ete eklenirse cinsin cins hilâfına değişmesi olacağı için göz kararı ile caiz olur.

SORU: Aynı aile fertleri için kesilen ortak kurban etinin taksimi de gerekir mi?
 CEVAP: Hayır, aynı çatı altında bulunan aile fertleri için kesilen ortak kurban etinin taksimi gerekli değildir.

SORU: Fakir bir kimse kurban niyetiyle satın alıp kestiği hayvanın etinden yiyebilir mi?
 CEVAP: Bu hususta iki görüş vardır. Bir görüşe göre yiyemez. Çünkü kendisine kurban vacip olmadığı halde böyle kurban alıp kesmesi bir adak hükmündedir. Diğer bir görüşe göre adamak söz konusu olmadıkça sadece kurban niyetiyle satın almakla adağa dönüşmeyeceği için yemesinde bir sakınca yoktur. Fetva bu görüşe göredir.((A.g.e.6/327 Büyük islam ilmihali, s 413)Şafiilere göre fakirin normalda kendi kurbanından yemesinde bir sakınca yoktur. Ancak kişi "bu kurbanımdır" veya "bunu kurban edeceğim" dese mutamet olan görüşe göre adağa dönüşeceğinden fakir olsun zengin olsun kurbanından yemesi caiz olmaz. Fakat yine Şafii alimlerinden Meraği ile Bulkini bu sözlerle kurbanın adağa dönüşmeyeceğine ve dolayısıyla sahibinin ondan yiyebileceğine fetva vermişlerdir).
 Kurbanın Derisi
 
 SORU: Kurbanın derisi ne yapılır?
 CEVAP: Kişinin kendi kurbanın derisini kullanması veya kendisinden yararlanabilecek bir şeyle değiştirmesi caiz ise de, uygun olan onu sadaka olarak bir yoksula vermektir. Kurban derisini satmak caiz olmadığı gibi, kasap ücreti olarak vermek de caiz değildir.

SORU: Kurban derisi kuruluşlara da verilebilir mi?
 CEVAP: Evet, kurban derisi şahıslara verilebildiği gibi İslâm'a hizmet eden kuruluşlara da verilebilir.

0 yorum:

Yorum Gönder