Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

30 Eylül 2011 Cuma

Kurban Kesmenin Zamanı (Soru - Cevap)

 SORU: Kurban ne zaman kesilir?
 CEVAP: Kurban kesme zamanı, kurban bayramının birinci günü tan yerinin ağarmasıyla başlar, üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder(Şafiilere göre kurban kesme zamanı bayramın birinci günü güneş doğduktan sonra hafif iki rek'at namaz kılınıp kısa iki hutbe okunacak kadar bir zaman geçtikten sonra başlar, dördüncü gün güneş batıncaya kadar devam eder). Ancak bayramın birinci günü kesilmesi efdaldir.

 Şehirde ve bayram namazının kılındığı yerlerde kurbanın bayram namazından sonra kesilmesi şarttır(Şafiilere göre kurbanın, bayram namazından sonra kesilmesi sünnettir). Ancak bayram namazının kılınmadığı yerlerde bayram günü tan yerinin ağarmasından itibaren kesilebilir.

 SORU: Birinci gün zeval vakti girmeden önce bayram namazı kılınmadıysa kurban kesmek caiz olur mu?
 CEVAP:  Bayramın birinci günü zeval vakti girmeden önce bayram namazı kılınmadıysa zevalden önce kurban kesmek caiz olmaz. Ancak, bayramın birinci günü zeval vaktine kadar bayram namazı kılınmamışsa, zeval vaktinden sonra kurban kesmek caiz olur. Eğer bayram namazının kılınması ikinci veya üçüncü güne kalmışsa, bu günlerde kurban, zeval vaktinden önce de, sonra da kesilebilir; bayram namazının kılınmasını beklemek gerekmez. Çünkü bayram namazıyla kurban kesmek arasında tertip, edada şart olup, kazada şart değildir. Bilindiği gibi bayram namazının vakti, güneşin bir veya iki mızrak boyu (Orta boylu bir mızrak 12 karış uzunluğundadır) yükselmesinden zeval vaktine kadar geçen süredir.

 SORU: Kurban kesildikten sonra o günün bayram değil arefe olduğu anlaşılırsa kesilen kurban geçerli olur mu?
 CEVAP: Evet, kurban kesildikten sonra o günün bayram değil arefe olduğu anlaşılırsa kesilen kurban geçerli olur. Çünkü bu tür hatalardan korunmak her zaman mümkün olmayabilir.

SORU: Kurbanın vacip olması için zamanın neresine itibar edilir?
 CEVAP: Kurbanın vacip olması için zamanın sonuna itibar edilir. Yani, kurban bayramının üçüncü günü güneş batmadan önce zengin olan kimsenin kurban kesmesi gerekir. Aksine o günün güneşin batışından önce fakir düşen veya ölen kimseden kurban yükümlülüğü kalkar.

SORU: Zengin olan bir kimse kurban kesmeyip de bayram günleri geçtikten sonra fakir düşse üzerinden kurban yükümlülüğü kalkar mı?
 CEVAP: Hayır, bu durumda kişinin üzerinden kurban yükümlülüğü kalkmaz .

SORU: Mukimlik ve misafirlik için de zamanın sonuna mı itibar edilir?
 CEVAP: Evet, mukimlik ve misafirlik için de zamanın sonuna itibar edilir. Yani kurban bayramının üçüncü günü güneş batmadan önce mukim olan kimsenin kurban kesmesi gerekir. Aksine o günün güneş batışından önce misafir olan kimseden kurban yükümlülüğü kalkar.

SORU: Fakir bir kimse kurban kestikten sonra, kurban kesme günlerinde zengin olursa tekrar kesmesi gerekir mi?
 CEVAP: Bu hususta iki görüş vardır. Ağırlıklı olan görüşe göre tekrar kesmesi gerekmez..
 
 Vaktinde Kesilmeyen Kurban
 
 SORU: Zengin bir kimse herhangi bir sebepten dolayı bayram günlerinde kurban kesmemişse ne yapması gerekir?
 CEVAP: Bu durumda bir kurbanlık koyunun değerini fakirlere tasadduk etmesi gerekir. Ertesi seneye bırakılmaz.

 SORU: Bir kimse kurban bayramında kesmek niyetiyle aldığı hayvanı kesmeyip kurban günleri geçerse ne yapar?
 CEVAP: Kişi zengin ise dilerse aynını, yani o hayvanı, dilerse kıymetini, fakir ise aynını tasadduk eder.

 SORU: Bir kimse aldığı bir hayvanı bayram günlerinde kurban olarak kesmeyi adasa, fakat bayram günlerinde kesmezse ne yapması gerekir?
 CEVAP: Bu durumda sahibi zengin olsun, fakir olsun, o hayvanı fakirlere tasadduk etmesi gerekir.

0 yorum:

Yorum Gönder