Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

30 Eylül 2011 Cuma

Kurban Kesiminde Gerekli Şartlar (Soru - Cevap)

 SORU: Kesimde Gerekli Şartlar nelerdir?
 CEVAP: Kesimde gerekli şartlar şunlardır:
 1- Kesenin Müslüman veya ehl-i kitap (Yahudi ve Hıristiyan) olması. Müslümanın kadın veya erkek, ehl-i kitabın da zımmî veya harbî olması fark etmez.
 2- Besmelenin çekilmiş olması(Şafiilere göre besmele çekmek sünnettir).
 3- Boyunda kesilmesi gereken damarların kesilmiş olması. Ancak bu şart ihtiyarî kesimde aranır; ızdırarî kesimde öldürücü yaranın açılması yeterlidir.


 SORU: Kesim esnasında Hıristiyanların Mesih adını, Yahudilerin Uzeyr adını andıkları bilinirse kestikleri yenir mi?
 CEVAP: Hayır, böyle bir durumda kestikleri yenmez.

SORU: Besmele hangi durumda çekilmezse kesilen hayvanın eti yenmez?
 CEVAP: Besmele kasten (bilerek) terkedilirse kesilen hayvanın eti yenmez. Ancak unutularak veya şart olduğu bilinmeden terkedilirse yenir. Kesen Müslüman olsun, ehl-i kitap olsun hüküm aynıdır.

SORU: Besmelenin çekilip çekilmediği bilinmiyorsa yenir mi?
 CEVAP: Evet, yenir.

SORU: Bir kimse bir kaç hayvanı birbiri ardınca kesecek olursa her biri için ayrı ayrı besmele çekmesi gerekir mi?
 CEVAP: Evet, bu durumda her biri için ayrı ayrı besmele çekmesi gerekir. Ancak birbiri üzerine yatırıp hepsi birden kesilecek olursa tek besmele çekilmesi yeterlidir.

SORU: Besmeleden sonra bıçağın değiştirilmesi durumunda besmelenin yeniden çekilmesi gerekir mi?
 CEVAP: Hayır, bıçağın değiştirilmesiyle besmelenin yeniden çekilmesi gerekmez, Ancak hayvanın değişmesiyle besmelenin yeniden çekilmesi gerekir.

SORU: Boyunda hangi damarlar bulunur?
 CEVAP: Boyunda yemek borusu, nefes borusu ve iki şah damarı olmak üzere dört damar bulunur.

SORU: Bu damarlardan en az kaç tanesinin kesilmesi gerekir?
 CEVAP: İmam-ı Azam'a göre bu dört damardan en az üçünün (yemek ve nefes borularıyla şah damarlarından birinin veya iki şah damarının yanı sıra nefes veya yemek borusunun) kesilmesi gerekir. İmam Ebu Yusuf'a göre yemek borusuyla nefes borusunun ve şah damarlarından birisinin kesilmesi şarttır(Şafiilere göre yemek borusuyla nefes borusunun kesilmesi şart, şah damarlarının kesilmesi ise sünnettir).

SORU: Boğazlamada besmelenin çekilmesi ile damarların kesilmesi Müslümanda arandığı gibi, ehl-i kitapta da aranır mı?
 CEVAP: Evet, boğazlamada besmelenin çekilmesi ile gerekli damarların kesilmesi Müslümanda arandığı gibi, ehl-i kitapta da aranır.

SORU: Boğazlanan bir hayvanın karnından çıkan yavru yenir mi?
 CEVAP: İmam-ı Azam'a göre boğazlanan hayvanın karnından çıkan yavrunun eti yenmez. Çünkü ananın boğazlanması yavrunun boğazlanması hükmünü taşımaz. Fakat İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre yavrunun uzuvları oluşmuşsa anasını boğazlamakla onun da eti yenir. Çünkü yavru ananın bir parçası hükmündedir.

SORU: Cünüp veya hâyızlı olanın kurban kesmesi caiz midir?
 CEVAP: Evet, cünüp veya hayızlı olanın kurban kesmesi caizdir.

SORU: Çocuğun kurban kesmesi caiz midir?
 CEVAP: Besmelenin gerekliliğini kavramak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla çocuğun kurban kesmesi caizdir.

SORU: Kesimde gırtlaktaki çıkıntının en az bir kısmının baş tarafında kalmasının hükmü nedir?
 CEVAP: Sahih olan görüşe göre sünnettir.(Şafiilere göre en az bir halkasının baş kısmında kalması şarttır). 

SORU: Kesilen hayvandan kanın akması veya hayvanın hareket etmesi gerekli midir?
 CEVAP: Kesilen hayvanın canlı olduğu biliniyorsa kanın akması veya hayvanın hareket etmesi gerekli değildir. Ancak hayvanın canlı olduğu bilinmiyorsa bu durumda kanın akması veya hayvanın hareket etmesi gereklidir.

0 yorum:

Yorum Gönder