Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

30 Eylül 2011 Cuma

Adak Kurbani (Soru - Cevap)

SORU: Adak kurbanı neye nedir?
 CEVAP: Adak kurbanı, bir akit sonucu kesilen kurbana denir. Örneğin, bir kişinin "Şu işim olursa Allah rızası için bir kurban keseceğim" dese işi olduğu zaman bir kurban kesmesi vacip olur.

SORU: Adak kurbanı ne vakit kesilir?
 CEVAP: Adak kurbanı her zaman kesilebilir. Kurban bayramı günlerinde kesilmesi şart değildir. Ancak kişinin isteği yerine geldikten sonra kurban kesmeyi mümkün olduğunca geciktirmemelidir.


 SORU: Kişi adadığı kurbanın etinden yiyebilir mi?
 CEVAP: Kişi adadığı kurbanın etinden yiyemeyeceği gibi eşi, annesi, babası, dede ve nineleri, çocuk ve torunları da yiyemez. Bunun tamamının yoksullara tasadduk edilmesi gerekir.

 SORU: Adak kurbanının bağlayıcı olması için gerekli şartlar nelerdir?
 CEVAP: Adak kurbanının bağlayıcı olabilmesi için başlıca şartlar şunlardır:
 1- Adanan kurbanın türü kurban olabilecek hayvanlardan olmalıdır. Bir kimse "Horoz veya tavuk kurban edeceğim" dese bu bağlayıcı olmaz. Çünkü horoz ve tavuk kurban olabilecek hayvan türünden değildir. Fakat bir tavuk veya horoz etini tasadduk etmeyi adayabilir. Bu durumda adağın türü kan akıtmaktan tasadduka dönüşür.
 2- Adanan kurban, adayanın malından fazla olmamalıdır. Kurban adayanın kurban  kesecek kadar malı veya alım gücü yoksa yapılan adak bağlayıcı olmaz.
 3- Kurban yalnız Allah rızası için adanmış olmalıdır. Mesela, bir kimse "Hastam iyileşirse filan türbeye kurban keseceğim" dese bu kurban bağlayıcı olmaz. Çünkü bu tür kurban Allah rızası için adanan bir kurban sayılmaz.
 4- Adanan kurban kendisine zaten vacip olan bir kurban olmamalıdır. Örneğin, zengin bir kimsenin kendisine vacip olan kurban kesmeyi adaması gibi.

0 yorum:

Yorum Gönder