Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

31 Temmuz 2011 Pazar

Orucun Vakti (Soru - Cevap)

 SORU: Oruç hangi vakit içinde tutulur?
 CEVAP: Fecirden itibaren güneşin batışına kadar geçen süre içinde tutulur.

SORU: Fecrin doğuşundan şüphe eden kişinin yiyip içmesi caiz midir?
 CEVAP: Evet, fecrin doğuşundan şüphe eden kişinin yiyip içmesi caizdir. Çünkü asıl olan gecenin devam etmesidir. Bununla beraber kişinin bu durumda yiyip içmekten sakınması daha uygundur.
 

 SORU: Güneşin batmasından şüphe eden kişinin iftar etmesi caiz midir?
 CEVAP: Hayır, kişinin bu durumda iftar etmesi caiz değildir. Zira burada asıl olan gündüzün devam etmesidir. Böyle bir halde iftar edip gerçek durum anlaşılmazsa üzerine kaza gerekir.
 
 SORU: Ramazan orucu kaç gündür?
 CEVAP: Ramazan orucu bir aydır. Bu ay bazı yıllarda yirmi dokuz, bazı yıllarda otuz gün çekmektedir. Ramazan ayının yirmi dokuz gün çektiği yıllarda da oruç tamdır. Çünkü farz olan bu ayı oruçla geçirmektir.
 Nitekim Peygamber Efendimiz hayatında dokuz ramazan orucunu tutmuştur. Bunlardan dördü yirmi dokuz gün, beşi de otuz gün sürmüştür.
 
 SORU: Oruçta hangi takvim esas alınmıştır.
 CEVAP: Oruçta, üç yüz altmış beş gün olan Şemsi (Miladi) takvim değil, üç yüz ellibeş gün olan Kameri (Hicri) takvim esas alınmıştır. Orucun her yıl 10 gün önce gelmesi bu iki takvimin farkından kaynaklanır.

SORU: Oruçta neden Kameri takvim esas alınmıştır?
 CEVAP: Bilindiği gibi sene içinde uzun ve kısa günler olduğu gibi kuzey ve güney yarım kürelerde de mevsimler farklıdır. Eğer oruç için miladi takvim esas alınsaydı soğuk bölgelerde yaşayanlar ile sıcak bölgelerde yaşayanlar arasında bir eşitsizlik doğardı. Aynı şekilde kimisi ömür boyu kısa günlerde oruç tutarken, kimi de ömür boyu uzun günlerde oruç tutmuş olurdu.
  
 SORU: Ramazan orucuna ne zaman başlanır?
 CEVAP: Ramazan orucuna hava açık olunca hilalin görülmesiyle, hava kapalı olunca şaban ayının otuz güne tamamlanmasıyla başlar. Çünkü Allah Teâlâ "Sizden her kim ramazan ayına yetişirse onda oruç tutsun"(Bakara, 185) buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de "Hilali görünce oruç tutun, hilali görünce orucu bozun..." buyurmuşlardır.
 
 SORU: Hilalin gözetlenmesinin hükmü nedir?
 CEVAP: Oruç ve bayramın belirlenmesi için hilalin gözetlenmesi farz-ı kifayedir.
 
 SORU: Hilal ne vakit gözetlenir?
 CEVAP: Kameri ayların yenilenmesi hilalin görünmesine ve yenilenmesine bağlı olduğuna göre orucun belirlenmesi için, şaban ayının yirmidokuzuncu gecesini otuzuncu gecesine bağlayan akşam güneş batınca hilal gözetlenir. O akşam hilal görünürse ramazan orucuna başlanır. Görünmezse şaban ayı otuz güne tamamlanır. Ve otuzuncu günü akşam ramazan orucuna başlanır. Bayramın belirlenmesi için de ramazan ayının yirmidokuzuncu gününü otuzuncu gününe bağlayan akşam güneş batınca hilal gözetlenir. Görülürse ertesi gün bayram yapılır. Görülmezse ramazan ayı otuz güne tamamlanır ve ertesi gün bayram yapılır.

Tüm Dini Konular İçin Tıklayınız  

0 yorum:

Yorum Gönder