Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

31 Temmuz 2011 Pazar

Orucun Tanımları (Soru - Cevap)

SORU: Oruç nedir? 
CEVAP: Oruç lügatta (Sözlükteki anlamı) sakınmak, istalahta (İlmi manada (terim olarak)) ise fecirden güneşin batışına kadar ibadet maksadıyla yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden sakınmak demektir.(el-muhtasar 1/65)
Oruç tutmaya imsak, açmaya ise iftar denir.


SORU: Orucun hükmü nedir?  
 CEVAP:  Ramazan orucunu tutmak farzdır. Farziyeti Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

 Kur'an'dan delil, şu ayet-i kerime'dir:

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı. Ta ki korunasınız"(Bakara, 183).
Hadisten delil, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir:

"İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmet ve Ramazanda oruç tutmak".(et-Ta, 1/24)
 Bütün müçtehidler de Ramazanda oruç tutmanın farz olduğunda ittifak etmişlerdir. 

SORU: Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
 CEVAP: Oruç, hicretin ikinci yılında, şaban ayının onunda farz kılınmıştır.(Durru'l Muhtar 2/370) 

SORU: Orucun ne gibi faydaları vardır?
 CEVAP: Oruç, aslında Allah rızası için tutulmakla birlikte maddi ve manevi birçok faydalar taşır. Orucun bu faydalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
 Oruç, insanlara karşılaşacakları sıkıntılar ve ulaşamadıkları istekleri hususunda sabırlı olmalarını öğretir, eldeki nimetin kıymetini hatırlatır ve bunun için şükretmesini sağlar.
 Oruç, zenginlere açlık eğitimi yaptırarak fakir insanların hallerini hatırlatır ve onlara karşı daha merhametli olmalarını sağlar. Böylece toplum arasında sevgi ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunur.
 Oruç, insanı nefsanî duygulardan uzaklaştırır, şehveti ve kötü emelleri frenler, insanın davranışlarını kontrol altında tutmasını sağlar.
 Oruç, insana riya ve gösterişten uzak kalmasını her türlü kötülükten kaçınılmasını telkin eder, böylece onu ihlaslı ve takva sahibi kılar.
 Bu faydalarının yanı sıra oruç, vücuttaki fazlalıkları atar, mideyi ve hazım organlarını rahatlatır.

Tüm Dini Konular İçin Tıklayınız 

0 yorum:

Yorum Gönder