Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

31 Temmuz 2011 Pazar

Orucun Şartları (Soru - Cevap)

 SORU: Orucun şartları kaça ayrılır?
 CEVAP: Orucun şartları, farz olmasının, edasının ve sıhhatinin şartları olmak üzere üçe ayrılır(Şafiilere göre orucun farz olmasının ve sıhhatin şartları olmak üzere ikiye ayrılır:
 a) Farz olmasının şartları: 1)İslâm 2) Akıl 3) Büluğ 4) Oruç tutmaya gücü yetmek. Gücü yetmeyen yaşlıya oruç farz değildir.
 b) Sahih olmasının şartları: 1)İslâm 2)Mümeyyiz olmak 3)Hayız ve nifastan temiz olmak 4)Zamanın oruç tutmaya elverişli olması. Bayram günleriyle teşrik günlerinde oruç tutmak sahih değildir.( el-Fıkhu ale'l-Mezahibi'l Erbaa, 1/544; Envar,1/158)).
 

 SORU: Orucun farz olmasının şartları nelerdir?
 CEVAP: Orucun farz olmasının şartları şunlardır:
 1- İslâm :
 Oruç Müslüman olmayana farz değildir. Çünkü o, ilk önce iman etmekle mükelleftir. Bu yüzden Müslüman olmayanın orucu da geçerli değildir.
 2- Akıl :
 Akıl hastalarına oruç farz değildir. Ramazanın bir kısmında deliren sonra aklı başına gelen kimselere akıllandıkları andan itibaren oruç farzdır. Geçen günleride kaza etmeleri gerekir(Şafiilere göre geçen günleri kaza etmeleri gerekmez). Fakat bir kimsenin delirmesi ramazanın başından sonuna kadar devam etse, sonradan iyileşmekle kendisine kaza gerekmez.(el-Fıkhu'l-İslami,2/649)
  3- Büluğ :
 Erginlik çağına girmeyen çocuklara oruç farz değildir. Ancak mümeyyiz bir çocuğun tutacağı oruçlar nafile olarak geçerlidir.
 
 SORU: Orucun edasının (yerine getirilmesinin) şartları nelerdir?
 CEVAP: Orucun edasının şartları şunlardır:
 1- Sıhhat :
 Oruç tutmak, sağlıklı kimselere farzdır. Hastalar hastalığı esnasında oruç tutmakla yükümlü değildirler. Ancak iyileştikten sonra tutmadığı günleri kaza etmeleri gerekir.
 2- İkamet :
 Oruç mukim olanlara farzdır. Yolcular, yolculuk esnasında oruç tutmakla mükellef değillerdir. Yolculukları bitince oruçlarını kaza etmeleri gerekir.

SORU: Orucun sahih olmasının şartları nelerdir?
 CEVAP: Orucun sahih olmasının şartları şunlardır:
 1- Hayız ve nifastan temizlik:
 Hayız ve nifas halinde olan kadınların oruç tutmaları sahih değildir. Temizlendikten sonra oruçlarını kaza ederler.
 2- Niyet :
 Orucun sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyet olmaksızın tutulan oruç geçerli değildir.

Tüm Dini Konular İçin Tıklayınız  

0 yorum:

Yorum Gönder