Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

31 Temmuz 2011 Pazar

Orucun Rükünleri (Soru - Cevap)

SORU: Orucun rükünleri nelerdir?
 CEVAP: Orucun sadece bir rüknü vardır, o da imsak (orucu bozan şeylerden sakınmak)tır(Şafiilere göre orucun rükünleri iki tanedir: 1- Niyet 2- İmsak).

 SORU: Şevval ayına ait altı günlük orucun ayrı ayrı tutulması mı yoksa peşpeşe tutulması mı daha efdaldir?
 CEVAP: Bu orucun bayram haftasından sonra haftada iki gün olmak üzere üç haftaya bölünerek ayrı ayrı tutulması, peşpeşe tutulmasından daha efdaldir(Şafiilere göre bu orucun bayrama bitişik ve peş peşe tutulması daha faziletlidir).  
 
 SORU: Şek günü hangisidir?
 CEVAP: Şaban ayının otuzuncu günü ramazandan mı, şabandan mı olduğu konusunda havanın kapalı olması nedeniyle şüphe meydana gelirse bu güne "Şek günü" denir. Eğer hava açık olursa ve hilal de görünmezse bugün şek günü sayılmaz(Şafiilere göre şek günü şaban ayının otuzuncu günü olup Ramazan hilalinin görüldüğü söylendiği halde görüldüğüne dair şahitlik yapan kimsenin bulunmadığı veya şehadetin reddedildiği gündür. Havanın bulutlu olması şüpheye neden değildir. (Cemel, 2/325;el-Fıkhu ale'l Mezahibi'l Erbaa, 1/533)).
 
 SORU: Şek gününde oruç tutmanın hükmü nedir?
 CEVAP: Şek gününde ramazan niyetiyle oruç tutmak tahrimen, başka bir vacip oruca niyet etmek ise tenzihen mekruhtur. Fakat nafile niyetiyle şek gününde oruç tutmakta bir beis yoktur. Çünkü bu durumda eğer şek günü ramazana dahil ise bu oruç ramazan orucu sayılır. Yoksa nafile olarak kalır(Şafiilere göre şek gününde ramazan niyetiyle oruç tutmak geçerli değildir. Kaza veya adak orucuna niyet etmek ise caizdir. Oruç tutma adetine rastlandığı taktirde nafile oruç tutmanın bir sakıncası yoktur. (Envar, 1/162;Muğni, 1/433)).

Tüm Dini Konular İçin Tıklayınız

0 yorum:

Yorum Gönder