Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

31 Temmuz 2011 Pazar

Orucun Kısımları (Soru - Cevap)

SORU: Oruç kaç kısma ayrılır?
 CEVAP: Oruç, farz, vacip, nafile ve mekruh olmak üzere dört kısma ayrılır(Şafiilere göre oruç, farz, sünnet, haram ve mekruh olmak üzere dört kısma ayrılır. Adak oruçları ise farz kapsamındadır.(el-Fıkhu ale'l-Mezahibi'l-Erbaa,1/541)).
 
 1- Farz oruç :
 Farz oruçlar belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır:
 a) Belirli farz : Vaktinde eda edilen ramazan orucu gibi. 
 b) Belirsiz farz : Kazaya kalan ramazan orucu ile kefaret oruçları gibi.(Şafiilere göre bozulan nafile oruçların kazası vacip olmayıp müstehaptır.)

 2- Vacip Oruç :
 Vacip oruçlar da belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır:
 a) Belirli vacip: Belirli bir zamanda tutulması adanan oruçlar ile adanan itikaf oruçları gibi.
 b) Belirsiz vacip: Herhangi bir zaman belirtilmeden adanan oruç ile bozulan nafile oruçlar gibi(Şafiilere göre bozulan nafile oruçların kazası vacip olmayıp müstehaptır).
 
 3- Nafile Oruç:
 Farz ve vacibin dışında Allah rızası için tutulan nafile oruçlar, sünnet (mesnün) ve müstahap (mendup) olmak üzere ikiye ayrılır:
 a) Sünnet olan nafile oruç: Aşure orucu gibi. Bu oruç, muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve onbirinci günlerinde tutulur.
 b) Müstahap olan nafile oruç: Müstahap olan nafile oruçların başlıcaları şunlardır:
 1- Her Kameri ayın onüçüncü, ondördüncü ve onbeşinci günleri oruç tutmak.
 2- Her hafta pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak.
 3- Şevval ayında altı gün oruç tutmak.
 4- Arefe günü oruç tutmak.
 5- Gün aşırı oruç tutmak.
 6- Şaban ayında oruç tutmak.
 7- Zilhicce'nin ilk sekiz gününde oruç tutmak.
 8- Haram aylarda (zilkade, zilhicce, muharrem, recep) oruç tutmak.
 
 4- Mekruh Oruç :
 Mekruh oruçlar da tahrimen (harama yakın) ve tenzihen (helale yakın) olmak üzere ikiye ayrılır:
 a) Tahrimen mehkuh olan oruçlar şunlardır:
 1- Ramazan Bayramının birinci günü ile, Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmak (Şafiilere göre bu günlerde oruç tutmak haramdır).
 2- Kocasının izni olmadan kadının nafile oruç tutması(Şafiilere göre haramdır). Bu hüküm nafile oruçlar içindir. Yoksa erkek, karısına farz veya vacip oruç tutmasına engel olamaz. Engel olmak istese bile kadının bu konuda ona itaat etmesi gerekmez. Çünkü Allah'a isyan gerektiren hallerde hiç kimseye itaat edilmez.
  3- Şek günü ramazan niyetiyle oruç tutmak
 b) Tenzihen Mekruh Olan Oruç: Tenzihen mekruh olan oruçların başlıcaları şunlardır:
 1- Yalnız aşure (muharremin onuncu) günü oruç tutmak(Şafiilere göre mekruh değildir).
 2- Yalnız cuma veya cumartesi günü oruç tutmak.
 3- Nevruz günü oruç tutmak(Şafiilere göre mekruh değildir).
 4- Zayıf düşüleceği taktirde hacıların arefe günü ile terviye (zilhicce'nin sekizinci) gününde oruç tutmaları.
  5- Arada iftar edilmeyip, iki gün peşpeşe oruç tutmak.
 6- Ücretle çalışanın işverenin izni olmadan nafile oruç tutması.

Tüm Dini Konular İçin Tıklayınız

0 yorum:

Yorum Gönder