Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

29 Temmuz 2011 Cuma

Kafirun Suresi ve Anlamı

Sure Hakkında Bilgiler
Mekke'de nâzil olmuş olup 6 âyettir. Bu sûre, adını ilk âyetinden almaktadır. Müslümanların kâfirler karşısında kesin kararlı olarak tevhide sarılmalarını, bununla beraber kâfirleri dini kabul etmeye zorlamayıp kendi tercihlerine bırakmalarını bildirir. Müşrik yerine kâfir kelimesi kullanılarak Hz. Peygamberin dinine inanmayan bütün gruplara hitab edilmektedir. Kâfir kavramı hakaret anlamı taşımaz. Kâfirler "Hz. Muhammed(S.A.V.)'in elçiliğini inkâr edenler ve getirdiği buyruklarından yüz çevirenler" demektir. Muaviye el-Eşcaî'nin babası Hz. Peygamber (A.S.)'a: "Ya Resulellah! Uyumak istediğimde ne söyleyeceğimi bana öğretir misin?" diye sorunca o şöyle buyurdu: "Gul yâ eyyuhe'l-kâfirûn sûresini okuduktan sonra uyu. Çünkü bu sûre şirkten kurtuluştur." (Ebû Davud, Tirmizî).

Surenin Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
1. Kul ya eyyühel kafirun
2.
La a'büdü ma ta'büdun
3.
Ve la entüm abidune ma a'büd
4. Ve la ene abidün ma abedtüm
5. Ve la entüm abidune ma a'bü
6. Leküm diynüküm ve liye din

Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 - De ki: Ey kâfirler! 
2 - Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. 
3 - Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. 
4 - Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim.
5 - Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. 
6 - O halde sizin dininiz size, benim dinim bana!
 

Tüm Dua ve Sureler İçin Tıklayınız

1 yorum:

Adsız dedi ki...

KAFİRUN SURESİ

1- De ki: Ey kâfirler.
De ki:
Deki emrini düşünelim. Neyi demeli, iletmeli, anlatmalı.
Kime söylemeli, neyi, nasıl, ne zaman, nerede, niçin, hangi usulle anlatmalı. Kul/deki kelimesi üzerine Râzî, kırküç şıkta açıklama yapmıştır. Bu deki hitabı, mesajın, ölçü ve ilkelerin Allah’tan olduğunun da beyanıdır.
Denileni anlamayan anlatamaz. Kişi, söyleneni, yani Kuranı düşünmeli, anlamalı, yaşamalı, içselleştirmeli ki aktarabilsin. Bu, ikra emrine benzemektedir. İkra veya kul/deki emrinin anlamı; okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır. Deki, sadece söylemek değil, yaşamaktır, yapmaktır. Deki, soranlara söylemektir/anlatmaktır, gerek duyanlara izah etmektir, tüm insanlığa ilan etmektir.
Ey kâfirler.

Ey kafirler diyebilmek için insanın onlardan ve özelliklerinden farklılaşması ve Allaha, Kurana, ilkelerine, öğretisine inanması/güvenmesi, yaşaması gerekmektedir. Böyle yapanların kafirlerden ayrışması kaçınılmaz olmaktadır. Şayet ayrışma olmamışsa bilin ki, anlayışta yaşamda sorun var demektir.
Bunun için kafirliğin ne olduğunu bilmeli, anlamalı ve inançta, amaçta, usulde keza yaşamın her alanında ve her aşamada küfürden kafirlikten arınmak temizlenmek gerekmektedir.
Bu safların ayrışması daha çok ilkelerin, ölçülerin, amaçların ve yaşamın farklılığının ortaya konması yani dinin ayrışmasıdır. Bir arada, mekanda, ülkede, dünyada ama ayrı inançta, anlayışta, yaşamda olmak demektir. Deki emri de insanın olduğu her yerde ama mümin olarak bulunmayı, tebliğ etmeyi, örnek olmayı kaçınılmaz kılar.
Kafurun diye çoğul kelime kullanılması, herhangi bir sahsı değil, hal ve gelecekteki tüm kafirleri, yaşam biçimlerini, küfrü sistemleri, düzenleri de hedefine koymaktadır.
Nedir kafirlik? Kurana sırt dönmektir. Kurana önem ve öncelik vermemektir. Kuranın bir kısmını görmezlikten gelmek, yok saymak, umursamamaktır. Yaşam amaçlarını unutmaktır, yitirmektir. Geçici geçimlik dünya metaına, arzularına, nefsine, ulularına tapmaktır. Nankörlüktür. Cahilliktir, 39/64De ki: "Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey câhiller?" . Kurandan gayri veya Kuranla birlikte başka ölçü, ilke, ahlak ve rehber edinmektir, kafirlik…
http://aaldemira.blogspot.com/
KAFİRUN SURESİ METNİ


Yorum Gönder