Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

31 Temmuz 2011 Pazar

İtikaf (Soru - Cevap)

 SORU: İtikaf ne demektir?
 CEVAP: İtikaf, lügatta bir yerde durmak, ıstılahta ise bir mescitte veya mescit hükmünde olan bir yerde ibadet maksadıyla bir süre durmak demektir.
 

 SORU: İtikaf kaç kısma ayrılır?
 CEVAP: İtikaf, vacip, sünnet ve müstahap olmak üzere üç kısma ayrılır.
 1- Vacip olan itikaf: Adak suretiyle yapılan itikaftır.
 2- Sünnet olan itikaf: Ramazan ayının son on gününde yapılan itikaftır ki, bir yerde yerine getirildiği zaman diğer Müslümanlardan bu görev sorumluluğu düşer. Çünkü kifaye suretiyle müekked sünnettir.
 3- Müstahap olan itikaf: Vacip ve sünnet itikaflardan başka yapılan itikaftır. Bunun belirli bir vakti ve süresi yoktur. Hatta mescide giren kimse çıkıncaya kadar itikafa niyet etse orada kaldığı sürece itikafta sayılır. Bu itikafta oruçlu olmak şart değildir.
 
  İtikafın Şartları
 
 SORU: İtikafın şartları nelerdir?
 CEVAP: İtikafın şartları şunlardır:
 1- İslam: İtikafa giren Müslüman olmalıdır.
 2- Akıl: Akıl hastaları itikafa giremez.
 3- Niyet: Her ibadette olduğu gibi itikafta da niyet şarttır.
 4- İtikaf mescidde veya mescid hükmündeki bir yerde yapılmalıdır(Şafiilere göre itikaf yalnız mescitte yapılır.(el-Fıkhu'l-İslami, 2/705)).
 Kadınlar kendi evlerinde mescid edinecekleri bir odada itikafta bulunabilirler.
 5- Vacip olan bir itikafta itikaf yapan oruçlu olmalıdır(Şafiilere göre vacip itikafta da oruç şart değildir). İtikaf zaten ramazan içinde olacağı için kendiliğinden oruç zamanına rastlar.
 
 İtakafı Bozan Şeyler
 
 SORU: İtikafı bozan şeyler nelerdir?
 CEVAP: İtikafı bozan şeyler şunlardır:
 1- Cinsel ilişkide bulunmak,
 2- Mescitten gereksiz yere çıkmak. Ancak abdest veya boy abdesti almak gibi zaruri ihtiyaçları karşılamak için mescitten çıkmakta bir sakınca yoktur.
 
 Bayram ve Bayramın Toplum Hayatındaki Yeri
 
 SORU: Bayram ne demektir?
 CEVAP: Bayram neşe ve sevinç günü demektir.

 SORU: Bayramın toplum hayatımızdaki yeri nedir?
 CEVAP: Bayramın toplum hayatımızda üstün bir yeri vardır. Zira bayramlar Müslümanları birbirine yaklaştıran, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren dargınlıkları kaldıran önemli günlerdir. Toplu halde namaz kılınan bayram namazları birlik ve beraberliğin en güzel örnekleridir. Bayram günlerinde anne ve babamızın ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Akraba, dost ve komşularla bayramlaşmak ve tebrikleşmek suretiyle ilişkilerimizi kuvvetlendirmeliyiz. Karşılaştığımız herkese selam vermeli ve bayramını tebrik etmeliyiz. Hastaları ziyaret edip şifa dileklerimizi sunmalıyız. Çevremizdeki fakirlere yardım ellerimizi uzatmalı ve onlara bayram sevincini yaşatmalıyız. Mezarlara gidip ölülerimiz için dua etmeli, Kur'an okumalıyız. Çocuklara hediyeler vererek onları sevindirmeliyiz.
 Bütün bunlar toplumda karşılıklı sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın oluşmasına vesile olan güzel davranışlardır.

Tüm Dini Konular İçin Tıklayınız

0 yorum:

Yorum Gönder